YURAI by Davide Sakure cover art

YURAI by Davide Sakure cover art